Blog

Budynki administracji publicznej – co można o nich powiedzieć ciekawego

Kiedy słyszymy „budynek administracji publicznej”, najczęściej przychodzi nam na myśl budynek urzędu miasta czy województwa. Tymczasem definicja wskazuje na wiele różnych zastosowań dla takiego budynku. Z punktu widzenia architektonicznego, często wznosi się nowe budynki na potrzeby rozwijających się instytucji, ale zdarza się również, że urzędy zajmują obiekty już istniejące czy wręcz historyczne, czasem nawet będące pod ochroną konserwatora zabytków.

Budynek administracji publicznej – co to jest?

To budynek ogólnodostępny przeznaczony na potrzeby obszarów, z których korzystają ludzie. Zgodnie definicją z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, budynki użyteczności publicznej to obiekty przeznaczone do okresowego pobytu ludzi, przygotowane ze względu na potrzeby nie tylko administracji publicznej czy wymiaru sprawiedliwości oraz oświaty, ale także:

 • kultury
 • kultu religijnego
 • szkolnictwa wyższego
 • opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej
 • obsługi bankowej
 • handlu
 • gastronomii
 • usług pocztowych i telekomunikacyjnych
 • sportu
 • turystyki
 • obsługi pasażerów transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego.

Czy hotel to budynek użyteczności publicznej?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra, do takich obiektów należą również budynki zamieszkania zbiorowego, jak np. hotele. One również muszą spełniać różne normy, ponieważ służą do okresowego pobytu często dużej liczby osób. Równie dobrze można do tej grupy zaliczyć budynki biurowe, projektowane z myślą o obsługiwaniu klientów i wykonywaniu pracy umysłowej.

Styl architektoniczny urzędów

Najczęściej budynki użyteczności publicznej to budynki kubaturowe o dużej powierzchni. Ich elewacja nie jest więc czymś, na czym zależy inwestorowi i nie przykłada do niej aż tak dużej wagi. Niemniej jednak zwraca się uwagę, by wygląd takiego budynku pasował do otoczenia. Dlatego najczęściej mamy do czynienia z trzema różnymi rodzajami budynków administracyjnych:

 • klasyczna kostka przypominająca wyglądem blok – zwykle są to budynki z lat. 60., 70. XX wieku
 • duże, przeszklone obiekty w stylu modernistycznym
 • budynki zabytkowe lub w budynku historycznej dzielnicy miasta – często wpisane do rejestru zabytków lub będące pod opieką konserwatora zabytków.

Wymagania techniczne budynków administracji publicznej

Szczegółowe wymogi techniczne, jakie muszą spełnić budynki użyteczności publicznej, zawarte są w Prawie Budowlanym oraz w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury. Mają one na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego i wygodnego korzystania z budynku.

Budynek użyteczności publicznej musi posiadać tak zwany certyfikat energetyczny. Ten dokument określa klasę energetyczności obiektu, jest wydawany na 10 lat i w praktyce określa ile energii elektrycznej zużywa budynek do korzystania z oświetlenia, obsługi urządzeń elektrycznych, ale także np. ogrzewania i wentylacji.

W kwestii bezpieczeństwa, budynek musi spełniać normy bezpieczeństwa pożarowego i być poddawany regularnej kontroli straży pożarnej. Niezbędne jest także to, żeby budynek spełniał zasady bezpieczeństwa konstrukcji pod względem przemieszczania się, odkształcania i naprężeń konstrukcji. Przykładem może być zalegający na dachu śnieg – koniecznie trzeba go zrzucać z płaskich dachów, ale należy również usuwać nawisy, czapy śniegu i sople.

Ponadto, bardzo często podnoszonym obecnie problemem jest dostępność obiektów dla osób niepełnosprawnych. Konieczne jest wybudowanie specjalnych ramp i podjazdów.

Niezależnie od przeznaczenia budynku, istotnym jego elementem jest zadaszenie. Ponieważ często drzwi wejściowe do urzędów czy drzwi wejściowe do szpitali są duże, również zadaszenie nad drzwi musi być sporych rozmiarów. Może ono być montowane na

 • klasycznych wspornikach – łatwa i prosta konstrukcja, możliwa do wykorzystania w różnych stylach architektonicznych
 • stylowych odciągach – estetyczne rozwiązanie, przykuwające prostotą wykonania i nowoczesnym wyglądem.

Nawet tak duże daszki nad drzwi są łatwe w pielęgnacji i czyszczeniu. Na rynku dostępne są w różnych kolorach, które spełniają dodatkowe funkcje. Kolor biały pasuje do każdego stylu, a dodatkowo odbija promienie słońca, a kolor brązowy pięknie komponuje się z naturalnymi kolorami ścian. Z kolei szary daszek nad drzwi warto zaaranżować w budynku minimalistycznym i nowoczesnym, z akcentami bieli i szarości na elewacji.

Podsumowując, budynek administracji publicznej przeznaczony jest dla różnego rodzaju urzędów, oświaty, opieki zdrowotnej, kultury, handlu czy usług. To obiekty ogólnodostępne, wykonane zgodnie z przyjętymi wymogami.

Dodaj komentarz