Dane identyfikuj膮ce firm臋:

Arctom SC
ul. Sosnowa 4 , 32-641 Przecisz贸w
Wpisy do rejestru dzia艂alno艣ci gospodarczej CEIDG
NIP: 5492381995
REGON: 121034146

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: kontakt@arctom.pl
Telefon: 33 8413266 lub 33 8415039 (w godz. 07-15 od [poniedzia艂ek- pi膮tek].

Adres do reklamacji:

Arctom SC
ul. Sosnowa 4 , 32-641 Przecisz贸w

Obowi膮zek dostarczenia rzeczy bez wad:

Sprzedawca niniejszym o艣wiadcza, 偶e ci膮偶y na nim ustawowy obowi膮zek dostarczenia produktu b臋d膮cego przedmiotem zam贸wienia bez wad fizycznych lub prawnych.

Tryb reklamacji

W wypadku gdy towar ma wad臋, konsument mo偶e 偶膮da膰 obni偶enia ceny albo odst膮pienia od umowy sprzeda偶y, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy.

Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usuni臋cie wady lub wymian臋 towaru na wolny od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, lecz termin ten nie mo偶e zako艅czy膰 si臋 przed up艂ywem terminu okre艣lonego w zdaniu poprzednim.

Konsument, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany dostarczy膰 rzecz wadliw膮 na adres Sprzedawcy, na jego koszt.

Sprzedawca ustosunkuje si臋 do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

Odst膮pienie od umowy

Prawo odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y nie przys艂uguje Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem w odniesieniu do um贸w, w kt贸rych Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozwi膮zywania spor贸w.

Ka偶dy Klient mo偶e skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji聽
i dochodzenia roszcze艅. W tym zakresie mo偶liwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy sta艂ych mediator贸w oraz istniej膮cych o艣rodkach mediacyjnych przekazywane s膮聽
i udost臋pniane przez Prezes贸w w艂a艣ciwych S膮d贸w Okr臋gowych.

Prawo odst膮pienia od umowy

Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas:

ARCTOM SC
uL. SOSNOWA 4
32-641 PRZECISZ脫W
E-MAIL:聽kontakt@arctom.pl
Tel/fax. 33841 3266, 33 8415039聽

o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮).

Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z聽wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe. Mog膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 wype艂ni膰 i przes艂a膰 formularz odst膮pienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 na naszej stronie internetowej聽www.arctom.pl聽. Je偶eli skorzystaj膮 Pa艅stwo z tej mo偶liwo艣ci, prze艣lemy Pa艅stwu niezw艂ocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst膮pieniu od umowy na trwa艂ym no艣niku (na przyk艂ad poczt膮 elektroniczn膮).

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Skutki odst膮pienia od umowy

W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.

Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

Prosz臋 odes艂a膰 lub przekaza膰 nam rzecz na adres:
Arctom SC
Ul. Sosnowa 4
32-641 Przecisz贸w

niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni.

B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu towar贸w.

Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.